Bezpieczeństwo BHP na terenie prac budowlanych

Budownictwo to sektor, który charakteryzuje się być może najwyższą liczbą wypadków, zarówno tych ciężkich, jak i nawet śmiertelnych. Związane to jest z bezpośrednim kontaktem z potencjalnie niebezpiecznym sprzętem czy też częstą pracą na wysokościach. Nie ulega wątpliwości, że są to warunki trudne, a ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji jest znaczne. Dlatego też tak ważne jest, by dołożyć wszelkich starań, aby to ryzyko zminimalizować oraz zapewnić pracownikom niezbędną ochronę.

Jednymi z najczęstszych wypadków przy pracach w budownictwie są potknięcia i upadek na tym samym poziomie, upadek spowodowany spadającymi z góry przedmiotami, nieprawidłowe użycie narzędzi, upadek z wysokości czy zasypanie lub wciągnięcie do dołu. Według statystyk ustalanych na podstawie danych uzyskanych od pracodawców, ok. 70% wypadków wynikało z nieostrożnego postępowania poszkodowanych pracowników. Blisko 17% to sytuacje związane z zaniedbaniami w ogólnej organizacji pracy na terenie budowy lub organizacji stanowisk pracy, natomiast pozostałe 13% to przyczyny techniczne związane z wadami konstrukcyjnymi oraz niewłaściwą eksploatacją maszyn i urządzeń.

Zasady BHP są szczególnie ważne w sektorze budowlanym.

Bezpieczeństwo BHP a prace budowlane – co należy wiedzieć?

Szczegółowe zasady BHP obowiązujące na budowie są regulowane prawnie poprzez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Określa ono środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, przy czym w pierwszej kolejności zastosowane muszą być środki zbiorowe. Kiedy nie ma możliwości ich zapewnienia, pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej.

Sam pracownik ma obowiązek ich używać przez cały czas wykonywania pracy, natomiast kierownik robót jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania tych zaleceń, prawidłowego użytkowania środków ochrony, a także ich bieżącego stanu mechanicznego. W razie pojawienia się jakichkolwiek uszkodzeń, konieczna jest wymiana.

Szkolenia BHP, usługi BHP, audyty - w tym pomoże firma Masil.

Wsparcie firmy outsourcingowej

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie częściowo spoczywa na inwestorze, kierowniku budowy, a także samych pracownikach. Istnieje jednak również możliwość skorzystania z pomocy osób zewnętrznych, co jest jak najbardziej zalecane, biorąc pod uwagę jak poważne konsekwencje mogą nieść ze sobą jakiekolwiek zaniedbania. Firmy takie jak MASIL OUTSOURCING oferują doradztwo, nadzór, wsparcie oraz koordynowanie prac prowadzonych na placu budowy, a wszystko to jest związane z przestrzeganiem zasad BHP. Skorzystanie z usług ekspertów w omawianym obszarze, którzy posiadają dogłębną wiedzę i bogate doświadczenie to gwarancja bezpieczeństwa naszych pracowników, co z kolei przekłada się na sukces całego przedsięwzięcia.

Artykuł powstał przy współpracy z masil.pl – firmą oferującą szkolenia BHP, usługi BHP oraz audyt BHP w firmie.

Dodaj komentarz